غزل ایـــــــل

غزل ایـــــــل

باغ دوغــــــــــــونه و داری سر پـــــا نیبینم

پیزه وُ بــــــــــاد و، بهاری سر پـــــــا نیبینم

 

زرد وابیـــــــده همــه ی دارلِ سوزِ سره تر

نار ترزهسه ، کنــــــــــــاری سر پـــا نیبینم

 

خوری نی وه تجه بـــــــــادم و کلغه ی بنیو

نی سفیدار وُ چنـــــــــــــــــاری سر پا نیبینم

 

خار وابی وه خدی باغل و خینـــــــه دل گل

بلبلی نی  وُ ،هــــــــــــــــزاری سر پا نیبینم

 

زده شوخینَ  گَله ی دل،گَلِ گرگی،چه کنم

یــــــــــه تفنگچین بیاری سر پــــــــــا نیبینم

 

غزل ایـــــــل مو سر شون قزل بی و سوار

قزلم مـــــــرده ،سواری سر پـــــــــــا نیبینم

مجید نگین تاجی/آذرماه 81/مشهد:: برچسب‌ها: غزل ایـــــــل
نویسنده : م.ن
تاریخ : چهارشنبه 23 بهمن1392
خراسان اسفراین. رویان. دکتر رویانی. دکتر مسعودی. دکتر اکبری و خودم مجید نگین تاجی
نویسنده : م.ن
تاریخ : شنبه 12 بهمن1392
آبشار عالی شاهی. با اتفاق دوستان عزیزمنویسنده : م.ن
تاریخ : شنبه 12 بهمن1392
یادش بخیر. کوچه باغهای رویان. اسفراین. باغ دوست عزیزم دکتر وحید رویانینویسنده : م.ن
تاریخ : شنبه 12 بهمن1392
آبشار عالی شاهی .با دوستاننویسنده : م.ن
تاریخ : شنبه 12 بهمن1392
مجید نگین تاجی. کرامت محمدی.استاد اردشیرجمشیدی. استاد عبدالرضا خسروی.چشمه برفی دشمن زیاری:: برچسب‌ها: یاد یاران یاد باد
نویسنده : م.ن
تاریخ : چهارشنبه 9 بهمن1392
مجید نگین تاجی.سید غفار موسوی.مجید تقی زاده. احمد انصاری. فریدون داوری.
نویسنده : م.ن
تاریخ : سه شنبه 8 بهمن1392
مجید نگین تاجی. احمد انصاری فهلیانی. آبشار یاسوج .
نویسنده : م.ن
تاریخ : سه شنبه 8 بهمن1392
چند بیت آغازین مثنوی "عقاب" تقدیم به دوستانی که پیگیر بودند.

عقاب

عقاب ار بوندن  دو تا بالشه

بدن دم وره ی برد اگر چالشه

 

جگرش ار وری تش بنن صدولا

بسوزن سراپاشه من تش بلا

 

اگرتشکه تشکش کنن بی نخون

 بوندن وه تیرش پرون سر پرون

 

اگر بی گله گاگوالش کنن

اگر زنده زنده وه چالش کنن

 

اگر بی تور چل پلیشش کنن

بنن سهله سینش و خیشش کنن

 

محاله وه مردار دل خش کنه

وه پسخون کفتار دل خش کنه

 

عقابم فلک جامه واپس نیام

وه دین دال و مردار و کرکس نیام

ادامه دارد...نویسنده : م.ن
تاریخ : چهارشنبه 25 اردیبهشت1392
نامه پنجم

غزل جونی ، گلم ، حالت چطوره ؟

گلم،     حـال   تیی کالت چطوره؟

 

خشی، خوبی، گل مینا بنــوشم  ؟

یل     بالا بلَی    بــــاوینه پوشم

 

ولات و ایل و مالِت در چه حـالن

جوونل   دیبلالِت     در چه حالن ؟

 

بگ       بینم  بهـــــار ابیده صحرا

سرو ایگو هنی هم   خاله زهرا ؟

 

هنـــی  ساز و نغاره و داوتی هه

من      آبـــادی   فقیر پاپتی هه؟

 

هنی هم خهک و خل من مال هسی

بگ او سـی کلک امسال هسی؟

 

هنی هم سند موری رسمه یـا  ،نه

شلی شیری م دوری رسمه یا ، نه؟

 

غلــــوممه    چطوره   تیزه بیلش

هنی    تیــغ ایزنه بی زر سبیلش؟

 

کسی حال کسی ن ایپرسه یـا نه

ریاست  خانقلی خان قرصه یا نه؟

 

یه نامه ی دادی و کـردی خرابم

وری تاوه ی  تیت   کـردی کبابم

 

چه وابیــیه که نامه ت بو غم اییه

اول  تـا آخرش بـو    ماتم    اییه

 

گمون کردم کـه مهلی رو به رایی

کنیزی     نیکنی خـوت شامرایی

 

دلم   نیخو کـــه دلتنگ مو وابی

کلــو وابی    و همرنگ مو وابی

 

یه دف  ایگی که لهری بـو نیاره

کمش خالیه   شــوم شو نیاره

 

یه روز ایگی که من باغـم بلی نی

یه شو ایگی که من پیلم تلی نی

 

پسین ایگی که تش چالی مو کوره

صباش ایگی   که زن حالوت بوره

 

یه روز ایگی که حوض هونه خشکه

یه دف ایگی    تویزه م چال مشکه

 

یه گی    ایگی که  پازن   تیر    خرده

تیی     میمینه   هف من فیر خـرده

 

تو فکر حال و پال سال خــوت بو

وه فکر کهره ی  کرچال خـوت بو

 

مگُ  جونــــم  سرو من مال نیسی

علف     ســی کهره    کرچال نیسی

 

مفرما     ،گــانُ، گرگش لاتنـــایه

کمــر    نوبنـــد   کفتار اشکنایه

 

تو ایگی ، دُز، ولاتـــه داده دم باد

توهم مث مو دروکن،داد بی داد!

 

یکی نیسی بگــــو   مه تو پلیسی

کو حالو مه تو  "چن "سر ره دریسی؟

 

تو فکر حال و پال سال خــوت بو

وه فکر کهره ی کرچال خـوت بو

 

تش و تنگــــی     اگر  کوره جهنم

اگر سگ   بی رووه جوره وه جهنم

 

جهنــــم،       ار یه دار  سوز نیسی

درک، ار ماهیی  من حوض نیسـی

 

درک، ار بزگــری     وابی    وه پازن

شل و کـــور  و کلو،       وابی نهازن

 

مو دلتنگ  تونم ؛یعنی  تـونَ ایخوم

بیو     پلتــــه بپیچن   دور نی خم

 

وری ملکیت اگر تنگه،   لچش کــن

زمهسونِ، وه شلغم دلته خش کــن

 

بوین دنیا چقر خــــوب و قشنگه

همی جا خندیه، شهر      فرنگه

***

تو هوشابنگ حال احوال خــوت بو

وه فکر شلغم امسال خـــــوت بو

***

 

 

 :: برچسب‌ها: کمی تا قسمتی
نویسنده : م.ن
تاریخ : چهارشنبه 25 اردیبهشت1392